Hướng dẫn đặt hàng: Quý Khách hàng có thể chọn một trong các cách sau:

- Cách thứ nhất: Gọi điện thoại đến số hotline: 0906364364

- Cách thứ hai: Đặt hàng qua email: dr.kang1268@gmail.com

- Cách thứ ba: Đặt hàng qua web: drkangherbal.vn

Để đặt hàng Quý khách cần tiến hành đăng nhập vào trang website: drkangherbal.vn. Sau đó thực hiện các bước đặt hàng sau đây:

  1. Chọn xem thông tin sản phẩm Quý khách mong muốn
  2. Chọn “Thêm vào giỏ hàng”
  3. Chọn icon giỏ hàng
  4. Chọn Xem giỏ hàng
  5. Chọn “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm
  6. Thay đổi số lượng cần chỉnh trong giỏ hàng
  7. Chọn “Thanh toán” và điền thông tin vào “Thông tin tài khoản” và “Phương thức thanh toán”, cuối cùng chọn “Xác nhận đơn hàng” để gởi yêu cầu đặt hàng đến trực tiếp cho Chúng tôi.